અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) ની શહાદત અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ઉપર રડવું

હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) ની શહાદત અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ઉપર રડવું

Print A+ A-

હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) ની શહાદત અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ઉપર રડવું

અઝાદારીના ટીકાખોરો તેના આરોપોના ટેકામાં નીચે મુજબના દાવાઓ રજુ કરે છે :

૧. મૃત ઉપર રડવું બીદઅત છે અને નબી (સ.અ.વ.) થી શોક મનાવવાના કોઈ પુરાવા મળતા નથી.

૨. રડવું કબ્રની અંદરની વ્યક્તિની સજાનું કારણ છે.

૩. અઝાદારી કરવાવાળાને જમાડવા બીદઅત છે અને તેનું ઇસ્લામમાં કોઈ સ્થાન નથી. આ સ્ત્રોતોનો વ્યય છે .

જવાબ

દરેક વાંધાઓનો જવાબ એકજ ઘટનામાં છે તે છે નબી (સ.અ..વ.) ના પિત્રાઈ ભાઈ હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.)ની  શહાદત.

હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) નબી (સ.અ..વ.) ના પ્રથમ પિત્રાઈ ભાઈ હતા. તે મુતાહ નામની જંગના સેનાપતિ હતા અને તે જંગમાં  તેઓ શહાદત પામ્યા હતા. જેવી પવિત્ર નબી (સ.અ..વ.) ને શહાદતની ખબર આપવામાં આવી કે તરતજ તેઓ જ.જાફરના પુત્રને મળવા પોહચી ગયા.

જયારે પવિત્ર નબી (સ.અ..વ.) જાફર (અ.સ.) ના ઘરમાં પ્રવેશ્યા, ત્યારે તેણે તેમના પુત્રને એક બાજુ બોલાવીને બોસો આપ્યો ત્યારે તેમની આંખ આંસુઓથી ભરાઈ ગઈ. 

જયારે જાફર (અ.સ.) ના પત્ની (અસ્મા)એ આ જોયું તો તેણી સમજ્યા કે તેના પતિને સંબંધિત કંઇક વાત છે. ત્યારે તેણીએ પૂછ્યું : મારા માં-બાપ આપના પર કુરબાન થાય, જાફર (અ.સ.) અને તેના સાથીઓના કઈ સમાચાર છે?

આપ (સ.અ..વ.)એ કહ્યું : હા! આજે તે શહાદત પામ્યા છે.

અસ્મા મોટેથી રડવા લાગ્યા અને બીબીઓએ તેમને ઘેરી લીધા. હઝરત ફાતેમા (સ.અ.)  ઘરમાં પ્રવેશ્યા અને રડતા રડતા બોલ્યા “અય મારા ચાચા”

નબી (સ.અ..વ.) એ કહ્યું : “શોક મનાવનારાઓને જાફર પર રડવું જોઈએ.”

  • મુસ્ન્દ એહમદ ઇબ્ને હમ્બલ ભાગ ૬ પાના ૩૭૦ હદીસ ૨૭, ૧૩૧
  • અલ-સિરાહ અલ-નબવીય્યાહ ભાગ ૫ પાના ૩૧
  • અલ-સિરાહ અલ-હલબીય્યાહ  ભાગ ૨ પાના ૭૯૦

વાકેદી ફરમાવે છે :

જાફર ઇબ્ને અબી તાલીબ (અ.સ.)ની શહાદત પછી જયારે નબી (સ.અ..વ.) તેમની દીકરી હઝરત ફાતેમા (સ.અ.) ના ઘરમાં પ્રવેશ્યા અને જોયું કે તેણી રડી રહ્યા છે “ અય મારા પ્યારા ચાચા”

પછી આપ (સ.અ..વ.) એ સુચના આપી : “જાફર (અ.સ.)ના કુટુંબ માટે જમવાનું તૈયાર કરવામા આવે અને તેમને જમાડવામાં આવે.”

  • અલ-મઘાઝી ભાગ ૨ પાના ૨૧૪

શંકાખોરો માટે  વિસ્તૃત જવાબ

હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) ની શહાદતથી નીચે મુજબના નિર્ણયાક મુદ્દાઓ ઉદભવે છે

  • મૃત વ્યક્તિ ઉપર રડવું એ નબી (સ.અ..વ.)ની સુન્નત છે
  • નબી (સ.અ..વ.) પોતે પણ મૃત વ્યક્તિ પર શોક મનાવતા હતા, બીજા લોકો પણ મૃત ઉપર શોક મનાવે તે જોવા માટે આતુર હતા. તેથી જેમ જાફર (અ.સ.) ઉપર શોક મનાવ્યો તેમ શોક મનાવવાની સુચના પણ આપી.  
  • સુન્નત બીદઅત નું વિરોધી છે, અગર રડવું એ સુન્નત છે તો પછી તે બીદઅત ન હોઈ શકે. હકીકતમાં મુસ્લિમને રડવાથી રોકવું એ બીદઅત છે.
  • શંકાખોરોના દાવાથી વિપરીત મૃત ઉપર રડવું એ કબ્રમા વ્યક્તિને સજાનું કારણ નથી. શું પવિત્ર નબી (સ.અ.વ.) નું જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) ઉપર રડવાનો હુકમ આપે એ  પોતાના પિત્રાઈ ભાઈ માટે સજા? આથી મૃત વ્યક્તિ ઉપર શોક મનાવવું તે મૃત વ્યક્તિ માટે સજા છે તે માન્યતા રસુલુલ્લાહ સ.અ.વ.ને   ન માનનારાઓની છે.
  • શોક મનાવનાર વ્યક્તિઓને જમાડવા નબી (સ.અ.વ) ની સુન્નત છે. તેથી જમાડવું  એ બીદઅત છે અથવા ખોટા ખર્ચાઓ છે આવા પોતાના મંતવ્યો (અભિપ્રાય) વડે નબી (સ.અ.વ.)ની સુન્નતને બદલવાની કોશિષ છે.